Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πραγματοποιηθεί μια ορθοδοντική θεραπεία. Σήμερα θα αναλύσουμε κάποια από αυτά τα μέσα.

  • Μεταλλικά Άγκιστρα (σιδεράκια): Τα μεταλλικά άγκιστρα είναι η ‘’κλασσική’’ μέθοδος για επίλυση των ορθοδοντικών προβλημάτων. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος μέχρι σήμερα προϋποθέτει μεταλλικά άγκιστρα στα 10 μπροστινά δόντια με τη χρήση δακτυλίων ή ειδικών σωληναρίων στους πίσω γομφίους. Παλιότερα, τα μεταλλικά άγκιστρα ήταν προσδεμένα σε μεταλλικούς δακτύλιους για όλα τα δόντια, αλλά με την πάροδο των χρόνων τα μεταλλικά άγκιστρα που παράγονται μικραίνουν φτάνοντας σήμερα σε σειρές μίνι-αγκίστρων για ένα πιο αισθητικό αποτέλεσμα. Θεωρούνται μέχρι σήμερα τα πιο ανθεκτικά άγκιστρα, τα οποία δεν έχουν αυξημένα επίπεδα τριβής, βοηθώντας την ορθοδοντική θεραπεία να ολοκληρωθεί σε λογικά χρονικά πλαίσια. Το σύρμα που περνά μέσα από τα άγκιστρα στερεώνεται με μικρά λαστιχάκια τα οποία, μπορούν να είναι διάφανα ή σε διάφορους χρωματισμούς και αλλάζονται σε κάθε επίσκεψη.
  • Αυτόδετα Μεταλλικά Άγκιστρα (σιδεράκια): Τα αυτόδετα σιδεράκια έχουν την ίδια βάση με τα «κλασσικά» μεταλλικά άγκιστρα. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι αντί να χρησιμοποιούνται λαστιχάκια για να στερεώνουν το σύρμα στα άγκιστρα, χρησιμοποιείται μια μεταλλική θύρα που ανοίγει και κλείνει στερεώνοντας το σύρμα στα άγκιστρα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που προωθούν τα αυτόδετα άγκιστρα, η πιο γνωστή αυτών είναι ίσως η τεχνική Damon.Η τεχνική Damon πολυδιαφημίζει τα αυτόδετα σιδεράκια στο ευρύ κοινό σαν μια λύση που λόγω λιγότερης τριβής που προσφέρει στο σύρμα η μεταλλική θύρα, η θεραπεία προχωρά πιο γρήγορα και οι επισκέψεις στον ορθοδοντικό είναι πιο αραιές. Επίσης διαφημίζει ότι οι επισκέψεις στον ορθοδοντικό παίρνουν λιγότερο χρόνο. Μετά από αντικειμενικές έρευνες δεν παρουσιάζεται διαφορά στο χρόνο θεραπείας ή στη συχνότητα των ραντεβού στον ορθοδοντικό. Η μόνη διαφορά που παρουσιάζεται είναι ότι υπερέχουν στο χρόνο της επίσκεψης στον ορθοδοντικό έναντι των ‘’κλασσικών’’ αγκίστρων, αφού μειώνουν τον χρόνο επίσκεψης κατά 20 δευτερόλεπτα. Συνήθως το κόστος μιας θεραπείας με αυτόδετα άγκιστρα είναι αυξημένο σε σχέση με τα κλασσικά άγκιστρα, θεωρούνται όμως το ίδιο ανθεκτικά με τα ”κλασσικά” μεταλλικά άγκιστρα.
  • Κεραμικά Άγκιστρα (σιδεράκια): Τα κεραμικά άγκιστρα είναι μια πιο αισθητική λύση για τη διόρθωση ορθοδοντικών προβλημάτων. Έχουν ένα λευκό ματ χρώμα που μοιάζει με την επιφάνεια του δοντιού έτσι ώστε να είναι λιγότερο εμφανή στο χαμόγελο και είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από τα μεταλλικά άγκιστρα. Λόγω της αυξημένης τριβής που παρουσιάζεται με τα σύρματα, συνήθως η θεραπεία προχωρά λίγο πιο αργά (σε σχέση με τα μεταλλικά άγκιστρα). Έτσι, έχουν δημιουργηθεί κεραμικά άγκιστρα με μεταλλική θύρα για λιγότερη τριβή με το σύρμα. Υπάρχουν επίσης κεραμικά σιδεράκια τα οποία είναι αυτόδετα. Τα θετικά των κεραμικών αγκίστρων είναι ότι παρουσιάζουν ένα πολύ πιο αισθητικό αποτέλεσμα σε σχέση με τα μεταλλικά άγκιστρα. Στα αρνητικά είναι η τριβή που παρουσιάζεται, η χαμηλή ανθεκτικότητα τους (σε περίπτωση μάσησης σκληρότερης τροφής μπορεί να σπάσει μέρος τους και να πρέπει να αντικατασταθεί) και το αυξημένο κόστος σε σχέση με τα μεταλλικά άγκιστρα.
  • Άγκιστρα από Ζαφείρι: Τα άγκιστρα από ζαφείρι είναι διαφανή και προσφέρουν μια ακόμη πιο αισθητική λύση αγκίστρων. Έχουν αυξημένη σκληρότητα σε σχέση με τα κεραμικά, και λιγότερη τριβή, που καθιστά τον χρόνο θεραπείας με αυτά, πολύ κοντά στον χρόνο θεραπείας με μεταλλικά άγκιστρα. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από τα μεταλλικά άγκιστρα. Παρόλο που έχουν αυξημένη σκληρότητα σε σχέση με τα κεραμικά άγκιστρα, δεν παύουν να σπάνε και να χρειάζονται αντικατάσταση σε περίπτωση μάσησης σκληρών τροφών. Έτσι, στα θετικά τους έχουμε την πολύ καλή αισθητική που παρουσιάζουν και τον μη-αυξημένο χρόνο θεραπείας και στα αρνητικά τους έχουμε την χαμηλότερη ανθεκτικότητα τους σε σύγκριση με τα μεταλλικά και το αυξημένο κόστος τους (ακόμη και σε σχέση με τα κεραμικά άγκιστρα).
  • Γλωσσικά Άγκιστρα (σιδεράκια): Τα γλωσσικά άγκιστρα τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών (όπου βρίσκεται η γλώσσα), έτσι ώστε να μην είναι ορατά. Αυτό τα κάνει ίσως την αισθητικότερη λύση στη διόρθωση οδοντικών ανωμαλιών. Δυστυχώς, η διόρθωση περίπλοκων γναθικών ανωμαλιών είναι αδύνατη με τα συγκεκριμένα άγκιστρα. Στα θετικά έχουμε την πολύ καλή αισθητική που προσφέρουν, ενώ στα αρνητικά έχουμε το αυξημένο κόστος, τη μη-δυνατή διόρθωση πολύπλοκων ανωμαλιών και το γεγονός ότι πολλά άτομα υπό θεραπεία με γλωσσικά σιδεράκια παραπονιούνται για ενοχλήσεις στη γλώσσα και δυσκολίες στην ομιλία.
  • Κινητά μηχανήματα: Τα κινητά μηχανήματα αποτελούνται συνήθως από ακριλικές πλάκες με μεταλλικά σύρματα που μετακινούν δόντια ή βοηθούν στην ανάπτυξη της γνάθου (στα παιδιά). Χρησιμοποιούνται και για διόρθωση κάποιων κακών συνηθειών (πχ βύζαγμα του δακτύλου ή των χειλιών). Τα συναντάμε κυρίως στις προ-ορθοδοντικές θεραπείες, όπου υπό προϋποθέσεις, μπορούν να συμβάλουν ακόμη και στην αποφυγή της μελλοντικής ορθοδοντικής θεραπείας. Συγκεκριμένες σχολές χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα ακόμη και σε ενήλικες, όμως είναι αποδεδειγμένο πως για να δουλέψουν αποτελεσματικά, προϋποθέτουν η εφαρμογή τους να είναι συνεχής. Η θεραπεία σε αυτή την περίπτωση προχωρά πολύ πιο αργά από τα «κανονικά» άγκιστρα.
  • Διαφανείς νάρθηκες: Οι διαφανείς νάρθηκες χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα απλές θεραπείες αφού είναι αποδεδειγμένα αναξιόπιστες λύσεις για κάθετες μετακινήσεις δοντιών και για μετακινήσεις των οπισθίων δοντιών. Προϋποθέτουν συνεχή εφαρμογή και θεωρούνται μια αισθητική λύση για μικρές μετακινήσεις μπροστινών δοντιών υπό προϋποθέσεις. Για την επίλυση του οδοντικού προβλήματος δημιουργείται μια σειρά από νάρθηκες και ζητείται από των ασθενή να φορά τον νάρθηκα μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μετά το πέρας της περιόδου και εφόσον ο νάρθηκας έχει επιτελέσει το έργο του, ο ασθενής χρησιμοποιεί τον επόμενο νάρθηκα. Αυτό συνεχίζεται μέχρι την επίλυση του ορθοδοντικού προβλήματος.

Αυτές είναι κάποιες ορθοδοντικές επιλογές για την επίλυση των σύγχρονων ορθοδοντικών προβλημάτων. Για να αποφασίσετε ποια ταιριάζει σε εσάς, συμβουλευτείτε άμεσα τον ορθοδοντικό σας! Μπορεί να σας βοηθήσει!